گلگشت از آبشار سرخ مجن تا چشمه هفت رنگ فرحزاد

به گزارش وبلاگ فروش، خبرنگاران: اﮔﺮ از شاهرود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺴﻄﺎم رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﯾﮏ دوراهی پیش رو دارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ، ﺑﻪ ﺑﺴﻄﺎم و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ، ﺑﻪ روستای ﻣﺠﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ. هدف از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻦ، دﯾﺪن بافت پلکانی این روستا و آﺑﺸﺎر و ﺗﻨﮕﻪ زﯾﺒﺎی آن اﺳﺖ.

گلگشت از آبشار سرخ مجن تا چشمه هفت رنگ فرحزاد

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ و ﺳﺮﺳﺒﺰی ﮐﻪ در 33 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ شاهرود واقع شده است، آبشار مجن را می توان در میان باغات آن دیدن کرد. ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﮐﯽ، ﺑﻪ دﯾﻮاره 500 ﻣﺘﺮی اﺳﺘﻮاری ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن ﺷﻤﺎ را مجذوب می نماید. در اینجا رودﺧﺎﻧﻪای ﺟﺮﯾﺎن دارد که با طی کردن مسیر آن، به آﺑﺸﺎر ﺗﻨﮕﻪ داﺳﺘﺎن خواهید رﺳﯿﺪ.

ﻣﺠﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری کوهستانی و ﭘﻠﮑﺎﻧﯽاش، ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﮐﻮﯾﺮ هم نامیده می گردد. در ﻣﯿﺎﻧﻪ این دیار، رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺸﺎری ﺳﺮخ رﻧﮓ جاری است ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رُﺳﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ، آب آن همواره ﺳﺮخ و قهوه ای اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪ های طبیعی و چهار فصل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ هفت رﻧﮓ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ و ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﺣﺰاد اﺷﺎره ﮐﺮد.

همه ساله در اسفند ماه بنا بر رسمی کهن، زنان روستای کوهپایه ای مجن با تهیه خاک سرخ و سفید از ارتفاعات البرز شرقی، اقدام به تجدید نمای خانه های گِلی خود نموده و بدین شکل به استقبال بهار می روند. نام این مرنام گِل ها کُنی است. گل هاکنی آئینی در استقبال از سال نو و بهار طبیعت است که با انجام آن، خانه های کاهگلی اهالی، رنگ و نمایی تازه می گیرد.

تاریخچه روستای مجن

تاریخ دقیقی از پیشینه حیات در روستای مجن در دسترس نیست. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این روستا از قدمت طولانی بر خوردار است از جمله: چند قلعه و تپه درحوالی روستا، کشف سفال ها قدیمی و دو درخت کهن اورس که در منطقه سور واقع شده اند، همگی بر باستانی بودن این روستا دلالت دارند.

موجن و موژن نام هایی هستند که قبلا برای این شهر مورد استفاده قرار می گرفتند، البته اگر به سراغ بزرگترها بروید به شما می گویند که ریشه مجن از عبارت جنت به معنی بهشت گرفته شده است. دلیل چنین نام گذاری، وجود درختان تنومند و سربه فلک کشیده این شهر می باشد که در بعضی از قسمت ها، انبوه بودن درختان اجازه رسیدن نور آفتاب به لایه های زیرین را نمی داد.

بافت پلکانی و اقلیم خوش آب و هوای مجن باعث شده برای گردشگران بسیار چشم نواز به نظر برسد. مردم خانه های خود را با سنگ و چوب و کاه گل ساخته اند و به منظور زیباسازی سقف و دیوارها از گِلی قرمز و زرد رنگ بهره برده اند. قرار گیری مجن در دامنه کوه، باعث شده کوچه های آن علاوه بر پیچ و خم زیاد از شیب تندی هم برخوردار باشند.

منبع: توریسم آنلاین

به "گلگشت از آبشار سرخ مجن تا چشمه هفت رنگ فرحزاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گلگشت از آبشار سرخ مجن تا چشمه هفت رنگ فرحزاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید