با معنای رنگ ها آشنا شوید

به گزارش وبلاگ فروش، رنگ ها می توانندمظهر و نماد مواردی مانند احساسات و نیرو های گوناگون باشند. حتی در دنیای امروز که خرافات در مقابل علم و دانش نوین رنگ باخته اند، اما هنوز اعتقادات و عقاید قدیمی درباره تاثیرات رنگ ها در اذهان مردم وجود دارد. بیشتر مردم می دانند که لباس عروس باید سفیدرنگ باشد یا رنگ قرمز علامت عصبانیت است و رنگ سبز می تواند نشانه حسادت و غبطه خوردن باشد. اگر بخواهیم دلیل و سرمنشا این عقاید رابیابیم باید به اتفاقات دوران باستان نگاهی بیندازیم.

با معنای رنگ ها آشنا شوید

رنگ قرمز: نماد احساسات و زندگی

رنگ قرمز ارتباط تنگاتنگی با زندگی و احساسات دارد. رنگ قرمز نماد طیف وسیعی از عواطف و احساسات مانند زندگی، سلامتی، قدرت، خشونت، شجاعت، عشق، عصبانیت و برخی از تعصبات مذهبی است. خون نیروی اصلی حیات نیز سرخ رنگ است.

در هنگام عصبانیت خون به چهره افراد سرازیر شده و صورت شان برافروخته و قرمز می شود. بعلاوه هنگام سلامتی و خوشحالی گونه های شخص گل می اندازد، اما هنگام بیماری یا مرگ چهره زردرنگ می شود یا به عبارتی رنگ سرخ از آن رخت برمی بندد.

درفرهنگ ها وباور های قدیمی و سنتی نیز به تاثیرات رنگ ها اهمیت زیادی داده شده است .رنگ قرمز راهی برای انتقال نیروهای مرتبط با حیات، سلامت و شادابی محسوب می شده است.به عنوان مثال اعتقاد داشتند که همرا داشتن سنگ لعل یا یاقوت قرمز باعث جذب نیرو های مثبت و دفع بیماری ها و بلایا می شود. در ایتالیا با استفاده از مرجان های قرمز رنگ طلسم هایی درست می کردند و به گردن بچه ها می آویختند. در چین نیز بر اساس همین اعتقاد همواره به لباس بچه ها یک تکه پارچه قرمزرنگ می دوختند.

رنگ سفید: نماد پاکی و خلوص

رنگ سفید مظهر پاکی، خلوص و بی گناهی است. این اعتقاد وجود دارد که پوشیدن لباس های سفید باعث جذب نیروهای روحانی می شود. رنگ سفید با خلوص و پاکی مرتبط است همانطور که تنها وجود یک لکه کوچک رنگ یا سیاهی این پاکی و خلوص را زایل خواهد نمود.

رنگ سیاه: نماد رمز وراز و مرگ

دربسیاری از فرهنگ های باستانی این باور وجود داشت که مشکی رنگ معرفت و شناخت خداوند و ورود به دنیای پر از رمز و راز است.و این تصور از اینجا نشآت می گیرد که شب هنگام یا در تاریکی وعدم حضور نور، قدرت های ماورایی انسان فعال تر می شود و معرفت وشناخت خداوند نیز یکی از همین قدرت هاست.

مرگ از همه چیز مرموز تر است. ما انسان ها درپس مرگ تاریکی مطلق را می بینیم و هیچ ادراکی از حالات و فضای پس از مرگ نداریم. همواره به صورت ناخودآگاه یک نوع ارتباط بین این نا آگاهی ورنگ سیاه برای ما وجود داشته است و تشابه خواب و مرگ شاید عاملی برای این طرز تفکر باشد زیرا معمولا در شب هنگام و تاریکی می خوابیم وبا بستن چشم ها برای خوابیدن به نوعی وارد تاریکی می شویم.

رنگ زرشکی: نمادشکوه و جلال

رنگ زرشکی نماد شکوه و جلال، قدرت، نجابت و اصالت خانوادگی است. در بسیاری جوامع اروپایی، از روم باستان تا زمان ملکه الیزابت طبق قانون فقط خانواده سلطنتی و طبقه اشراف حق استفاده از رنگ زرشکی را داشتند.

علت این مسیله باگران و کمیاب بودن وطرز تهیه سخت رنگ زرشکی مرتبط بوده است. در آن موقع رنگ زرشکی از یک حلزون که تنها در منطقه ای ازدریای مدیترانه (شهر فنیقیه) یافت می شد، قابل تهیه بود.برای تهیه یک گرم رنگ زرشکی باید ازبدن 9000 حلزون استفاده می کردند. طبیعی است که تنها افرادی که پول زیادی در اختیار داشتند می توانستند از این رنگ کمیاب وگران استفاده نمایند. در مصر، روم و ایران نیز این رنگ مختص خانواده های سلطنتی بوده است.

با توجه به اینکه مردم قدیم افراد خانواده های سلطنتی را نمایندگان خدایان برروی زمین می دانسته اندو رنگ زرشکی بیشتر به وسیله این افراد استفاده می شده است،طبیعی است که هنوز رنگ زرشکی در اذهان مردم تداعی نماینده جلال وشکوه و حس تقدس و احترام است.

رنگ آبی: نماد حقیقت و راستی ـ غم و اندوه

ارتباط بین رنگ آبی و حقیقت و راستی به زمان های قدیم برمی شود، در برخی زبان ها این اصطلاح کهحقیقت آبی رنگ است وجود دارد. شاید علت ارتباطی که بین رنگ آبی و حقیقت در فکر انسان ها بوجود آمده است، به آبی رنگ بودن آسمان که تداعی نماینده راستی و درستی و صداقت است برمی شود.

اما امروزه رنگ آبی نماد اندوه و یاس و نا امیدی و حالات مالیخولیایی است. در اینجا یک ارتباطی بین حس اندوه با گریه و اشک و بارش باران وجود دارد. وقتی ناراحت هستیم گریه می کنیم، در هنگام بارش باران یک حس مالیخولیایی در ما پدیدار می شود. ما عمدتا در فکرمان قطرات آب را به رنگ آبی تصور می کنیم. در اعتقادات اساطیری یونان، خدای زئوس در هنگامی که اندوهگین می شد باران نازل می کرد.

رنگ سبز: نماد طبیعت ـ دانش ومعرفت

کاملا واضح است که رنگ سبز تداعی نماینده طبیعت پیرامون ماست. رنگ سبزبه عنوان نماد معرفت نیز در نظر گرفته می شود و این مسیله ریشه ای کهن و دیرین دارد.

مصریان باستان اعتقاد داشتند که خدایی به نام تات ارواح مردگان را به یک زندگی جاودانه سبز راهنمایی می نماید. پس از آن رومیان خدای دیگری به نام مرکوری را جایگزین تات کردند. رومیان اعتقاد داشتندکه محل زندگی این خدا سیاره عطارد است.شاید به همین علت باشد که در علم فضانوردی عطارد را سیاره سبز می نامند.عطارد سیاره ای است که هم نماد علم ودانش مادی و هم مظهر علوم معنوی و روحانی در نظر گرفته می شود.

پس از آن مسیحیان، افسانه رومیان درباره عطارد را تکمیل کردند و ارتباطی بین این سیاره و میکاییل فرشته مقرب درگاه خداوند در نظر گرفتند و به همین علت است که در نقاشی های قدیمی فرشته میکاییل در حال راهنمایی مردگان به سمت بهشت و سرزمینی سبز ترسیم شده است.

از طرف دیگر رنگ سبز نماد حس نامطلوب حسادت نیز در نظر گرفته می شود که با نظریه قبلی که رنگ سبز را نماد معرفت معرفی می نماید در تضاد است. چون شخص حسود تنها به خود توجه دارد و احتیاج ها و عواطف خودش را در نظر می گیرد، اما شخصی که دارای معرفت و بینش و کمال است از این حس دوری می نماید.

رنگ سبز به عنوان رنگ پیش گویی نماینده مرگ نیز در نظر گرفته می شود و این مسیله با اعتقادات قدیمی در خصوص ارتباط بین رنگ سبز و فرشته میکاییل و مرگ مرتبط است.

رنگ زرد: نماد شادی - ترس

رنگ طلایی وگرمای اشعه خورشید باعث شده که در فرهنگ های مختلف رنگ زرد نماد شادی و طراوت در نظر گرفته شود. در برخی از فرهنگ های کهن مثل چین یا مصر خدا و خدایان را مرتبط با خورشید در نظر می گرفتند و رنگ زرد بالاترین رنگ و مختص لباس خاندان سلطنتی، نجبا، اشراف زادگان و روحانیون بوده است.

هر رنگی دارای معنای خاص خود است ورنگ زرد قرین گرمی، شادابی و طراوت است. از سوی دیگر رنگ زرد مظهر جبن وترس و حیله ونیرنگ نیز در نظر گرفته می شود.

رنگ نارنجی: نماد خطر

طبق متون تاریخی در زمان های قدیم رنگ نارنجی یک رنگ اصلی نبوده و در طبقه بندی رنگ ها جزو گروه رنگ زرد یا قرمز بوده است. به همین علت از نظر تاریخی و تمدن های کهن رنگ نارنجی معنای خاصی ندارد.

در تاریخ معاصر،رنگ نارنجی علامت خطر در نظر گرفته شده است. برای لباس ها و وسایلی که می خواهیم به خوبی دیده شوند(مانند لباس کارگرانی که در شب کار می نمایند یا برخی علایم ترافیکی) رنگ نارنجی در نظر گرفته می شود.

منبع: فوت و فن

به "با معنای رنگ ها آشنا شوید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با معنای رنگ ها آشنا شوید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید